Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024 [AUDIO]

2024-07-03 14:50
 Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie 2023 - laureat konkursu
Autor: mat. organizatora Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie 2023 - laureat konkursu

Wyróżnione mogą zostać są wydarzenia, usługi, ciekawe miejsca i szlaki. Zgłoszenia konkursowe trwają do 6 września. Oprócz Kapituły Konkursu swojego zwycięzcę wybiorą również internauci.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza rozpoczęcie XXI edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych, innowacyjnych i przyjaznych turystom produktów turystycznych. Nadesłane zgłoszenia oceni Kapituła, w skład której wejdą eksperci z zakresu promocji i turystyki. Dodatkowo odbędzie się Głosowanie Internautów.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024” otrzymają rekomendację LROT do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej 2024”, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają także nagrody i będą promowani przez LROT.

LROT może zgłosić do ogólnopolskiego etapu konkursu jeden produkt turystyczny w kategorii Turystyczne Odkrycie Roku, przyznawany produktowi o wyjątkowym potencjale, mało znanemu i istniejącemu na rynku nie dłużej niż dwa lata.

Organizator może również zgłosić jednego kandydata do miana Złotego Certyfikatu POT. Wybór jest dokonywany spośród dotychczasowych laureatów Certyfikatu POT według następujących zasad:

– Złoty Certyfikat POT będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i następnie twórczo rozwinął swoją działalność,

– Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 6 września 2024 r. za pośrednictwem aplikacji online dostępnej na stronie: http://konkurs.pot.gov.pl.

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do 20 września 2024 r.

Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak oraz obszar.

Wśród laureatów konkursu z ubiegłych lat są między innymi: Carnaval Sztukmistrzów i Noc Kultury w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Chełmskie Podziemia Kredowe i Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.

Szczegóły XXI edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024" są na stronie: lrot.pl

Mówi Dorota Lachowska - dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej