Ruszyły zapisy do chóru Pueri Cantores Lublinenses

2022-09-02 15:19
Chór Pueri Cantores Lublinenses
Autor: Pueri Cantores Lublinenses Chór Pueri Cantores Lublinenses w trakcie występu

Śpiewający zespół jest muzyczną wizytówką Archidiecezji Lubelskiej i bierze udział w największych uroczystościach kościelnych. W swoje szeregi zaprasza chłopców szkół podstawowych i średnich. Rekrutacja do chóru odbywa się we wrześniu i październiku.

Archidiecezjalny chór chłopięco-męski PUERI CANTORES LUBLINENSES został powołany przez Abp Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego. Chór ma swoją siedzibę przy Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji w Lublinie -Parafia MB Różańcowej. Dyrygentem i dyrektorem chóru jest ks. Attila Honti. Podstawowym zadaniem chóru jest wykonywanie śpiewów podczas uroczystych liturgii w Archidiecezji, nawiązując przez to do wielowiekowej tradycji kościelnej śpiewu chórów chłopięcych w Kościołach Katedralnych i Bazylikach.

Rekrutacja do chóru odbywa się każdego roku we wrześniu i październiku, oraz w trybie indywidualnym w uzgodnionym z dyrygentem terminie. Przesłuchaniem są objęci chłopcy z klas II i III szkół podstawowych oraz młodzież z Lublina i okolic.

Przesłuchanie  jest przeprowadzone przez dyrygenta w sali prób chóru. Celem jest dokładne zbadanie niezbędnych predyspozycji chłopców, wymaganych do śpiewania w chórze.

Podczas zajęć chłopcy są stopniowo wprowadzani do poszczególnych głosów, następnie zaliczają muzyczny materiał nad którym pracują w czasie zajęć emisji głosu i prób chóru. Uwieńczeniem i nobilitacją pracy jest uczestnictwo poszczególnych chórzystów w wydarzeniach muzycznych np. liturgia w Archikatedrze, koncerty o charakterze Archidiecezjalnym oraz inne kulturalne wydarzenia. 

Chór ma w swoim dorobku kilka płyt, wiele koncertów w archidiecezji, w Polsce oraz za granicą. W skład ponad 50 osobowego zespołu wchodzą głównie dzieci, ale są też nastolatkowie i dorośli. 

Przesłuchania kandydatów odbywają się w siedzibie chóru przy parafii Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej w Lublinie. Spotkanie są prowadzone w każdy piątek od  godziny 18.00.

Więcej szczegółów o formacji oraz pracy artystycznej chóru jest na stronie: pcl.kuria.lublin.pl