Sakrament Bierzmowania w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

2021-06-23 19:43 Zbigniew Sapiński
Sakrament Bierzmowania w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie
Autor: Zdjęcie: mjr Joanna Maleszyk

To była wyjątkowa duchowa uroczystość w bardzo szczególnym miejscu. Pięciu osadzonych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Bierzmowania więźniom udzielił biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, ksiądz biskup Mieczysław Cisło.

W kaplicy więziennej Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przez 5 skazanych. Sakramentu bierzmowania więźniom udzielił ksiądz biskup Mieczysław Cisło. Poprzednia, tak podniosła uroczystość, w krasnostawskim areszcie odbyła się ponad 12 lat temu. Słowo Księdza Biskupa do skazanych… W homilii skierowanej do więźniów, biskup Mieczysław Cisło mówił o odwadze w przeciwstawianiu się złu, o odnowie moralnej, nawoływał do szacunku dla drugiego człowieka, o odrzuceniu grzechu i życiu zgodnym z prawem i wartościami społecznymi, o odpowiedzialności za siebie oraz rodzinę i najbliższych, mówił o szukaniu nadziei, o zaufaniu, przywołał liczne przykłady z życia ludzi, którzy błądzili w grzechu, a następnie zmienili swoją postawę i w konsekwencji zostali świętymi, mówił, że na zmianę nigdy nie jest za późno, bez względu na czas i miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. Podkreślał, że sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, ale tą dojrzałość mamy obowiązek kształtować przez całe swoje życie. Przesłanie Św. Jana Pawła II… Zwracając się do bierzmowanych - młodych wiekiem więźniów, ksiądz biskup nawiązał do spotkania Jana Pawła II z młodymi, jakie miało miejsce w Bolonii, w trakcie 23. Krajowego Kongresu Eucharystycznego, nazwanego muzycznym czuwaniem. Przytoczył historię koncertu amerykańskiego piosenkarza Boba Dylana, z udziałem Jana Pawła II. Po jego wysłuchaniu Papież nawiązał do utworu "Blowing in the wind", w którym padają pytania o drogi człowieka, a refren mówi, że "odpowiedzi na nie przynosi wiatr". "To prawda! - stwierdził Jan Paweł II. Tylko nie w wietrze, który wszystko rozwiewa w wirach nicości, lecz w wietrze, który jest tchnieniem i głosem Ducha, głosem, który przyzywa i mówi: chodź. Pytaliście, ile dróg musi przebyć człowiek, ażeby móc uznać się za człowieka? Odpowiadam: jedną!" Papież nie poprzestał na tej lakonicznej odpowiedzi, ale ją natychmiast wyjaśnił. "Na skrzyżowaniach, gdzie zbiegają się liczne ścieżki waszych dni stawiajcie sobie pytanie o wartość prawdy każdego waszego wyboru. Może się zdarzyć czasem, że decyzja będzie trudna i niewygodna i że nieustępliwa stanie się pokusa ustępstwa. Poznali to już uczniowie Jezusa, ponieważ świat pełen jest dróg wygodnych i pociągających, dróg na dół, które wiodą w cień doliny, gdzie widnokrąg staje się coraz ciaśniejszy i duszący. Jezus proponuje drogę pod górę, którą idzie się z trudem, ale która jednak pozwala oczom serca ujrzeć coraz szersze horyzonty. Wybór należy do was: albo ulegniecie i będziecie się zsuwać w dół, ku dolinom płaskiego konformizmu, albo też podejmiecie trud wspinaczki ku szczytom, na których oddycha się czystym powietrzem prawdy, dobroci, miłości". – tekst Jana Pawła II z homilii wygłoszonej w trakcie 23. Krajowego Kongresu Eucharystycznego Na zakończenie ksiądz biskup Mieczysław Cisło pozostawił więźniów z refleksją – jesteście na przystanku i oczekujecie na autobus, otrzymaliście liczne lekcje i nauki, i to od was zależy w jakim kierunku udacie się w dalszą podróż. W podziękowaniu za udzielony Sakrament Bierzmowania, modlitwę oraz słowo pouczenia, więźniowie przekazali na ręce księdza biskupa własnoręcznie wykonany z mydła różaniec. Opracowanie: chor. Magdalena Łukowiec zsa

Sakrament Bierzmowania w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie