Świdnik ma pierwszy ogród deszczowy

2022-02-01 14:44 Maciej Kurek
Ogród deszczowy w Świdniku
Autor: swidnik.pl

Bedzie estetycznie i praktycznie​. Ogród deszczowy powstał przy Placu Konstytucji 3 Maja, jego zadanie to przyjmować wodę z nawalnych opadów deszczu.

Ogród uatrakcyjni też centrum miasta. Będzie również chronił przed zalaniem niżej położony budynek. O tym jak reagować na zmieniający się klimat mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

- Plac Konstytucji 3 maja jest wyposażony w kanalizację deszczową, która może przyjąć i odprowadzić tak zwane normatywne ilości wody. Kilka razy w roku występują jednak deszcze nawalne. Takich opadów żadna standardowa kanalizacja nie jest w stanie odprowadzić w krótkim czasie. Przy nawalnych deszczach zdarzały się już zalania dolnej części sąsiadującego z placem budynku. Trzeba więc było podjąć odpowiednie działania.

Inwestycja kosztowała 405 tysięcy złotych. Zamówienie obejmowało wykonanie odwodnień, kanału deszczowego, niecki ogrodu wraz z niezbędnymi urządzeniami i posadzenie roślin, które znoszą warunki podmokłego podłoża bądź czasowe zalewanie i posiadają właściwości filtracyjne. Są to pałka drobna, tatarak, kosaciec żółty, przęstka oraz żabieniec. Wokół niecki przewidziano nasadzenia traw, bylin i krzewów liściastych, głównie rodzimego pochodzenia.