Telefoniczne konsultacje biłgorajskiego ZUS

ZUS
Autor: Shutterstock ZUS

Renciści i emeryci, a także inni klienci ZUS będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów tej instytucji za pomocą teleporady.

Przyznawanie rent, projekty edukacyjne i usługi elektroniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to tematy telefonicznych dyżurów, które organizuje w listopadzie Oddział ZUS w Biłgoraju.

Konsultacje dotyczące rent odbędą się w godzinach 8.00-10.00 pod numerem telefonu 84 688 13 32:

25 listopada – o zasadach przyznawania i wypłaty renty rodzinnej,26 listopada – o zasadach przyznawania i wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy.Dyżury dotyczące pobierania świadczeń na konto, usług elektronicznych ZUS i projektów edukacyjnych odbędą się w godzinach 8.00-9.00 pod numerem telefonu 84 688 12 81:

22 listopada i 24 listopada – o korzyściach z posiadania rachunku w banku i pobierania emerytur i rent na konto,23 listopada – o projektach edukacyjnych ZUS (konsultacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i doradców zawodowych),25 listopada – o kontaktach z ZUS przez internet (e-wizycie, Platformie Usług Elektronicznych ZUS) i rezerwacji wizyt w placówkach Zakładu,26 listopada – o Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Aktualna lista dyżurów telefonicznych i szkoleń ZUS znajduje się również na stronie www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia.”