Terytorialsi szkolą się w terenie

Szkolenie 2 LBOT w terenie
Autor: 2LBOT/WOT Szkolenie 2 LBOT w terenie

W dniach 5-6 marca br., ok. 350 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT odbyło szkolenia rotacyjne. Poza zajęciami strzeleckimi Terytorialsi ćwiczyli, m.in. rozpoznanie i ochronę infrastruktury krytycznej w swoich SRO.

Były to rutynowe szkolenia weekendowe lubelskich terytorialsów, realizowane w terenie, w stałych rejonach odpowiedzialności oraz na obiektach garnizonowych w Lublinie oraz Chełmie.

Blisko setka żołnierzy z 212 kompanii lekkiej piechoty z Lublina ćwiczyła w podlubelskiej gminie Niemce. Tematem tych ćwiczeń było, m.in. rekonesans terenu, rozpoznanie, planowanie ochrony i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej oraz patrolowanie. Scenariusz szkolenia przewidywał identyfikację, a następnie ochronę obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak ujęcia wody, newralgiczne węzły komunikacyjne, mosty, rozdzielnie gazu oraz stacje transformatorowe – mówi por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Znajomość swojego SRO oraz tego typu obiektów jest dla żołnierzy WOT kluczowa w przypadku działań zarówno kryzysowych, jak i militarnych. Siłą i atutem żołnierzy WOT jest bardzo dobra znajomość terenu, który mają wspierać, ochraniać, czy bronić na wypadek „w”.

Szkolenie 2 LBOT w terenie
Autor: 2LBOT/WOT Szkolenie 2 LBOT w terenie

To tereny z których Terytorialsi pochodzą, gdzie mieszkają i pracują. W obliczu zagrożenia zewnętrznego może to być element, który da siłom własnym przewagę i element zaskoczenia potencjalnego przeciwnika. Stąd tak ważne jest realizowanie szkoleń poza terenami wojskowymi – dodaje por. M. Gaborek.

Ćwiczenia w stałym rejonie odpowiedzialności są jednym z wielu etapów nauki wojskowego rzemiosła w trzyletnim cyklu szkoleniowym żołnierzy WOT. To dzięki takim zgrupowaniom żołnierze podnoszą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym w sekcji lekkiej piechoty.