Tydzień Świadomości Raka Płuca w Lublinie

2022-11-22 16:40
Rak to nie wyrok
Autor: zdj. ilustracyjne/pixabay.com

Rak płuca jest jednym z najczęściej diagnozowanych i najgorzej rokujących nowotworów. W Polsce co roku z jego powodu umiera ok. 23 tysięcy osób. Rozwijający się nowotwór długo nie daje objawów, dlatego w znacznej większości przypadków jest rozpoznawany już w stadium zaawansowanym, gdy szanse na wyleczenie są niewielkie.

Biorąc pod uwagę te statystyki dwa duże lubelskie ośrodki - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli łączą siły, by wraz ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin zorganizować wydarzenie mające na celu edukowanie i zachęcanie mieszkańców województwa lubelskiego do badań profilaktycznych.

Tydzień Świadomości Raka Płuca w województwie lubelskim odbędzie się w dniach 21-25 listopada 2022 roku. Akcja stanowi część ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Pogoń Raka! Skojarz Fakty!", a Lublin jest jednym z sześciu miast, które biorą w nim udział. Inicjatorem Tygodnia Świadomości Raka Płuca jest Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin, które od 14 lat zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej profilaktyki i diagnostyki raka płuca oraz działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji chorych cierpiących na to schorzenie.

Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów z przyczyn onkologicznych. Choć czynnikami ryzyka mogą być zanieczyszczenie środowiska i geny, za ponad 90 proc. przypadków tego nowotworu stoi palenie papierosów. W dymie papierosowym prócz tytoniu jest ok. 4 tys. związków chemicznych, z czego 40 jest rakotwórczych.

W leczeniu nowotworu płuca kluczowy dla pacjenta jest czas rozpoznania choroby. Jedynie wczesne wykrycie i radykalne postępowanie dają szansę na całkowite wyleczenie.

Zabieg operacyjny czy radiochemioterapia na wczesnym etapie choroby dają szansę na najdłuższe przeżycie. Istnieją również nowe opcje leczenia uzupełniającego po zabiegu operacyjnym. Obraz możliwości leczenia raka płuc na przestrzeni ostatnich kilku-kilkunastu lat bardzo się zmienił. Obecnie mamy pod opieką pacjentów, którzy dzięki nowoczesnym terapiom żyją nawet kilka lat dłużej, co kiedyś nie było możliwe. To jednak czas od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia jest kluczowy. Postęp choroby powoduje objawy ogólne, wyniszczenie, co może uniemożliwiać zastosowanie skutecznego leczenia. Dlatego bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby – mówi dr n. med. Izabela Chmielewska z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

Jednocześnie pacjenci w Polsce mają dostęp do jednego z najbardziej nowoczesnych na świecie programów badań w kierunku raka płuca. Zarówno SPSK Nr 4, jak i COZL w Lublinie realizują bezpłatne badania przesiewowe wykonane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Programy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej skierowane są do osób szczególnie narażonych na wystąpienie raka płuca, aktywnych lub byłych palaczy papierosów, u których dotychczas nie został stwierdzony nowotwór tego narządu. Żeby skorzystać z badań, nie potrzeba skierowania od lekarza.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych w trakcie badania tomografii komputerowej gwarantuje skuteczne leczenie.

Niskodawkowa Tomografia Komputerowa płuc jest nowoczesnym nieinwazyjnym badaniem płuc, alternatywnym do klasycznego prześwietlenia RTG. Pozwala na ocenę miąższu płuca pod kątem niewielkich zmian ogniskowych przy zastosowaniu niewielkiej dawki promieniowania, zbliżonej do dawki stosowanej w badaniu RTG w dwóch projekcjach. Badanie to umożliwia dużo dokładniejszą ocenę pod kątem raka płuc i wykrywania nowotworu we wczesnych stadiach umożliwiając skuteczne leczenie oraz wykrywanie innych niepokojących zmian. Osoby poddawane niskodawkowej tomografii komputerowej płuc bez podania środka cieniującego nie muszą się w żaden sposób przygotowywać do badania. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i nie jest bolesne. Faktyczny czas, podczas którego pacjent jest narażony na działanie promieniowania, jest niewielki – zwykle wynosi kilkanaście sekund – mówi prof. dr hab. n. med. Franciszek Burdan, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej COZL.

Palacze oraz byli palacze mogą zarejestrować się na bezpłatne badanie tomograficzne realizowane w ramach w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej:

- w SPSK Nr 4 w Lublinie w godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu: 81 72 44 434,

- w COZL w godzinach od 7.30 do 15 pod numerem telefonu: 502 206 778.

Z programu mogą skorzystać:

- Osoby w wieku 55-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat (np. paczka papierosów wypalanych dziennie przez 20 lat, dwie paczki wypalane przez 10 lat)

- Osoby w wieku 50-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat i u których występuje jeden z czynników ryzyka:

- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę

- ekspozycja na radon

- indywidualna historia zachorowania na raka

- rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia

- historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc

U byłych palaczy okres abstynencji powinien wynosić nie więcej niż 15 lat.

Harmonogram wydarzenia Tydzień Świadomości Profilaktyki Raka Płuca:

23.11 godz. 18

Webinar dla mieszkańców województwa lubelskiego z sesją pytań i odpowiedzi

Podczas otwartego dla wszystkich webinaru specjaliści Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie - dr n. med. Izabela Chmielewska i dr n. med. Michał Szczyrek opowiedzą o diagnostyce i metodach leczenia raka płuca. Poruszone zostaną tematy badań przesiewowych, leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, immunoterapii, metod skojarzonych i najbardziej nowoczesnych terapii, w tym leków ukierunkowanych molekularnie. W dalszej części spotkania eksperci opowiedzą na pytania słuchaczy webinaru.

Webinar będzie transmitowany na stronie https://www.facebook.com/swzrp.szczecin

24.11 godz. 12-14

Bezpłatne konsultacje telefoniczne z lekarzami

W tych godzinach pod numerem telefonu 781 881 118 bezpłatnych porad dotyczących rozpoznawania i leczenia raka płuca udzielać będą lekarze Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

24. 11 godz. 17-19

W tych godzinach pod numerem telefonu 727 452 483 bezpłatnych porad dotyczących rozpoznawania i leczenia raka płuca udzielać będzie specjalistka onkolog z Oddziału Onkologii Klinicznej COZL lek. med. Katarzyna Schab.