Urzędy w Lublinie częściowo powracają do normalnego funkcjonowania

2020-05-25 18:01
Urząd Miasta Lublin wznawia częściowo obsługę interesantów
Autor: Urząd Miasta Lublin

Mieszkańcy Lublina szybciej załatwią swoje sprawy w Urzędzie Miasta. Od poniedziałku (25maja) została wznowiona bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miasta Lublin. Przyjmowanie i obsługa klientów będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd. Natomiast Miejski Urząd Pracy nadal pozostaje zamknięty dla interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców (także w sali obsługi przy ul. Wieniawskiej 14), klienci będą obsługiwani według kolejności przyjścia. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wprowadzona została dopuszczalna liczba interesantów jednocześnie przebywających na salach obsługi w BOM: ul. Wieniawska –18 klientów, ul. Filaretów –6 klientów,ul. Szaserów –5 klientów, ul. Kleeberga–5 klientów. Liczba osób będzie na bieżąco monitorowana - mówi Katarzyna Duma, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Lublin. W Wydziale Spraw Administracyjnych obsługa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej w pierwszej kolejności będzie odbywała się po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty, klienci nieumówieni, będą obsłużeni jako następni. Wydawanie dowodów osobistych w siedzibie Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 będzie się odbywało na bieżąco, według kolejności przyjścia. W Wydziale Komunikacji w najbliższy poniedziałek i wtorek (25-26 maja), w związku z centralną awarią systemu Q-Matic obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, natomiast już od środy (27 maja) tradycyjnie – z wykorzystaniem systemu kolejkowego - dodaje K. Duma. W przypadku spraw załatwianych przez pozostałe wydziały czy komórki organizacyjne Urzędu, gdy niezbędne będzie osobiste stawiennictwo klienta, ze względów organizacyjnych i w trosce o bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty. W związku z trudnością z zachowaniem wymagań sanitarnych i odpowiednich odległości nie będą czynne Biura Obsługi Mieszkańców mieszczące się w placówkach pocztowych. Przypominamy, że w stanie epidemii najbezpieczniejszą drogą załatwienia spraw pozostaje forma elektroniczna lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W 9 lokalizacjach Urzędu nadal pozostają udostępnione specjalne pojemniki w kształcie urn, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach. W przypadku płatności przypominamy o możliwości korzystania z Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP – dodaje K. Duma. Obsługa bezpośrednia mieszkańców będzie realizowana w: • 4 Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych przy: ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 – w godz. 7.45-15.15. • Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 w sprawach: sporządzenia aktu zgonu w pokoju nr 287 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w sobotę w godz. 8.00-14.00 oraz zgłoszenia urodzenia dziecka w pokoju nr 284 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, • Wydziale Komunikacji przy ul. Czechowskiej 19A od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-14.30; • Wydziale Spraw Administracyjnych: w zakresie odbioru dowodu osobistego – w siedzibie Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 w pokoju nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – przy ul. Spokojnej 2 w pokoju nr 253 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie przywrócił jeszcze normalnego funkcjonowania urzędu. Pracownicy są w urzędzie w normalnych godzinach funkcjonowania urzędu, jednak ograniczyliśmy bezpośrednią obsługę interesanta. Oznacza to, że wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną. Klienci urzędu w sprawach pilnych są umawiani na konkretne godziny i przyjmowani w zewnętrznym punkcie obsługi, znajdującym się z boku budynku - wyjaśnia Monika Różycka-Górska. Oprac. Małgorzata Oroń

Monika Różycka-Górska, Funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie