W Lublinie powstanie nowy most

Nowy most na ul. Żeglarskiej
Autor: UML Nowy most na ul. Żeglarskiej w Lublinie

W ciągu ul. Żeglarskiej w miejscu istniejącego zostanie zbudowany nowy most. Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji. Nowy obiekt będzie gotowy z końcem roku.

Aktualny stan mostu kwalifikuje go do całkowitej przebudowy i w tym kierunku, już w roku ubiegłym, podjęliśmy działania. Dla mostu w ciągu ul. Żeglarskiej opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Na czas prowadzonych robót, konieczne będzie zamknięcie odcinka ul. Żeglarskiej. Szczegółowy harmonogram prac i wynikająca z niego organizacja ruchu na czas przebudowy, zostanie opracowana przed rozpoczęciem prac w terenie. Będziemy się starali, aby utrudnienia dla kierowców i mieszkańców związane z realizacją inwestycji były jak najmniejsze – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 Drogowcy najpierw rozbiorą stary most i w tym samym miejscu zbudują nowy obiekt. Korekcie podlegać będzie także przebieg ścieżki rowerowej biegnącej pod mostem. Regulacji ulegnie również koryto rzeki. Przebudowa obejmie ponadto odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Dodatkowo roboty obejmą wykonanie izolacji przeciwwodnych, ustawienie barier ochronnych oraz balustrad na obiekcie i dojazdach do niego, umocnienie skarp i koryta rzeki oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie jako szare.

Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową mostu wraz z rozbudową ulicy Żeglarskiej planowane jest na koniec roku. W czasie prowadzonych robót skróceniu ulegną także trasy kilku linii komunikacji miejskiej.  

Koszt prac oszacowano na ponad 16 mln zł.

Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.