WOT: Intensywne szkolenia dęblińskich terytorialsów

Szkolenie snajperskie 2 LBOT
Autor: 2LBOT/WOT Szkolenie snajperskie 2 LBOT

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieprzerwanie wypełniają misję ochrony polskiej granicy w strefie nadgranicznej w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. To zaledwie ułamek zadań jakie realizują. Bardzo istotne jest podtrzymywanie zdolności bojowej poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Dobrą okazją do doskonalenia zdolności bojowych był udział żołnierzy 2 LBOT w ćwiczeniu taktycznym z wojskami operacyjnymi pk. „Myszołów-22”. Wspólne ćwiczenie przeprowadziło 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego wraz z jednostkami podległymi - 41 i 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego. Ćwiczenie odbyło się 27 kwietnia br. na poligonie Zajezierze.

Terytorialsi z 22 dęblińskiego batalionu lekkiej piechoty otrzymali zadanie ochrony i obrony przemieszczających się kolumn samochodowych w rejonie odpowiedzialności, ubezpieczenia lądowiska dla śmigłowców, poprzez system patroli ruchomych i posterunków obserwacyjnych. Jednym z epizodów ćwiczenia z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki, było skuteczne odparcie ataku grupy dywersyjnej na lądowisko i stanowisko dowodzenia 41 BLSz -wyjaśnia por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Szkolenie snajperskie 2 LBOT
Autor: 2LBOT/WOT Szkolenie snajperskie 2 LBOT

W dniach 27-29 kwietnia br., na obiektach garnizonowych w Dęblinie odbył się również kurs specjalistyczny dla strzelców wyborowych, snajperów i obserwatorów z 22 blp. Celem kursu było doskonalenie wykonywania zadań ogniowych i umiejętności z zakresu taktyki działań w terenie przygodnym.

Szkolenie snajperskie 2 LBOT
Autor: 2LBOT/WOT Szkolenie snajperskie 2 LBOT

Podczas trzydniowego szkolenia, snajperzy i strzelcy wyborowi doskonalili takie umiejętności jak: skuteczne wykorzystanie przyrządów do prowadzenia obserwacji i wspomagających celowanie, orientowanie się w trudnych warunkach terenowych, przygotowanie rejonu działania, w tym organizacja bazy, obozowiska w terenie lesistym i zurbanizowanym, wykonywanie zadań z użyciem mapy i busoli, prawidłowe czytanie map topograficznych, maskowanie, bytowanie i przetrwania w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych, wykorzystanie urządzeń nawigacyjnych, w tym również urządzeń do pracy nocą – dodaje por. M. Gaborek.

Strzelcy wyborowi i snajperzy to jedna z 15 specjalność, w jakich mogą szkolić się żołnierze WOT. Specjalności przypisane są żołnierzom OT w momencie wstąpienia do służby, są to m.in.: grupa dowódcza, saperska, medyczna, obsługi moździerzy, łączności czy właśnie grupa strzelców wyborowych i snajperów. Szkolenia specjalistyczne rozpoczynają się w drugim roku szkoleniowym żołnierza WOT.