WOT: Sprawdź się w roli żołnierza 2 Lubelskiej Brygady OT

2023-06-07 7:58
Wstąp w szeregi 2 LBOT
Autor: 2LBOT/WOT Wstąp w szeregi 2 LBOT

Wstąpienie w szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej to możliwość sprawdzenia się, ale również szerokie możliwości kształcenia, szkolenia i bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo w regionie.

WOT to najmłodszy, piąty rodzaj sił zbrojnych RP. Terytorialność wpisana w nazwę formacji, oznacza dla żołnierzy – ochotników gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich oraz sąsiadów. Stąd właśnie wywodzi się misja formacji, czyli „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Tylko w WOT można pełnić służbę ochotniczą – tzw. Terytorialną Służbę Wojskową. Jako jedyny rodzaj sił zbrojnych WOT oferuje możliwość pogodzenia pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych i innych dotychczasowych aktywności ze służbą na rzecz Ojczyzny i lokalnej społeczności. Żołnierze OT uczą się, pracują lub studiują i jednocześnie pełnią służbę wojskową, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia i umiejętności – wyjaśnia kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej powstała jako jedna z pierwszych w kraju. Obecnie liczy ponad 3000 żołnierzy. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w rejonie województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku i Zamościu.

Wojska Obrony Terytorialnej to powszechna i ochotnicza służba wojskowa. Każdy w wieku 18-55 lat (w przypadku szeregowych) oraz 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) może zostać żołnierzem obrony terytorialnej. Podstawowe wymagania to, m.in.: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, nie pełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

W szeregach WOT swoje miejsce znajdą zarówno uczniowie, studenci i osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, ludzie młodzi szukający możliwości rozwoju zawodowego, jak i starsi z większym doświadczeniem życiowym i zawodowym.

Bycie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej może być wielką pasją, powinnością, przygodą życia i realizacją niespełnionych marzeń o wojsku, czy też początkiem nowej kariery zawodowej, a dodatkowo jest źródłem wielu profitów.

Poza korzyściami w wymiarze praktycznym takimi jak nabycie nowych umiejętności poprzez szkolenie programowe i możliwość bezpłatnego uczestnictwa w licznych kursach (KPP, uprawniających do obsługi maszyn inżynieryjnych, prawa jazdy na uprawnienia dla kierowców pojazdów wszystkich kategorii, doskonalących technikę jazdy, kierowników strzelań, technik wspinaczkowych, sterników motoro-wodnych, językowych i wielu innych.) równie ważny jest aspekt finansowy. Za gotowość i jedno w miesiącu, dwudniowe, obowiązkowe (realizowane w weekend) szkolenie, żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej otrzymuje nieopodatkowane wynagrodzenie w wysokości min. 715 zł/mc (uposażenie zależne jest od stopnia wojskowego). Za każdy dzień dodatkowego, dobrowolnego powołania, w czasie niekolidującym z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi wypłacane jest uposażenie w kwocie min. 129,96 zł – dodaje kpt. M. Gaborek.

Osoby wstępujące w szeregi WOT, które nie posiadają doświadczenia wojskowego muszą przejść szkolenie podstawowe trwające 16 dni, zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy obowiązuje 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Proces szkolenia Terytorialsów w sumie trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym. Pierwszy rok, to szkolenia indywidualne, których celem jest opanowanie przez żołnierza prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne na przydzielonym stanowisku np.: saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok szkoleń to czas zgrywania pododdziałów.

Szkolenia żołnierzy WOT odbywają się w formie rotacyjnej w wymiarze dwóch dni w miesiącu w weekendy. Raz w roku każdy żołnierz obowiązkowo musi odbyć 2-tygodniowe zgrupowanie poligonowe. Terytorialsi uczestniczą również w dobrowolnych, dynamicznych ćwiczeniach u boku wojsk operacyjnych, a także wojsk z USA i NATO oraz licznych kursach doskonalących zgodnie z funkcją pełnioną w pododdziale – wyjaśnia kpt. M. Gaborek.

Mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani służbą w 2 LBOT mogą składać wnioski o powołanie do służby w Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Można również skontaktować się z rekrutem 2 LBOT ze swojego powiatu - dane kontaktowe dostępne są na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Terminy szkoleń podstawowych w 2 LBOT w 2023 r. dla osób, które nigdy nie były w wojsku: 30.06-15.07, 28.07-12.08, 15-30.09, 17.11-02.12, 16.12 - kontynuacja podczas ferii zimowych w 2024 r. Terminy wcieleń na szkolenia wyrównawcze w 2023 r. dla żołnierzy rezerwy, którzy myślą o powrocie do wojska: 01.07, 28.07, 15.09 oraz 07.10.