Wystawa prac Moniki Trypuz "Atencja/Rocznik Wsi" w Muzeum Wsi Lubelskiej

2022-09-16 13:25
Wystawa Moniki Trypuz Atencja/Rocznik Wsi w Muzeum Wsi Lubelskiej
Autor: Muzeum Wsi Lubelskiej

Łączy w jedno dwa projekty, czerpiące swoje źródło z polskiej kultury ludowej i rękodzieła. Pokazuje też tradycję i nowoczesność, bo wzór tkany na krośnie może zostać zaprojektowany przez komputer.

16 września w Muzeum Wsi Lubelskiej wernisaż wystawy Moniki Trypuz "Atencja/Rocznik Wsi". Ta wystawa to wyprawa w przeszłość, do wiejskiej chaty i warsztatu tkackiego, z którego wychodziły perebory. To ornamenty tkackie, charakterystyczne dla naszego regionu, włodawskiego i nadbużańskiego. „ROCZNIK WSI” to projekt książki, której szata graficzna inspirowana jest w dużym stopniu tkaniną dwuosnowową. Ilustruje ona miesiąc po miesiącu tradycje i obrzędy ludowe oraz prace wykonywane niegdyś na wsi o konkretnych porach roku. Znaleźć tam można rysunki inspirowane archiwalnymi fotografiami ze zbiorów m.in. Muzeum Wsi Lubelskiej.

Projekt „ATENCJA” to zogniskowanie uwagi odbiorcy na mozolnej technice tkania pereborów (ornamentów tkackich występujących na wybranych terenach przynależących do dzisiejszego województwa Lubelskiego), gdzie każda linia wzoru powstaje dzięki skrupulatności tkaczki/tkacza. Technika ta wymaga skupienia, scentralizowania uwagi na każdej nitce osnowy, by wzór wytkany był zgodnie z pierwotnym zamysłem. Atencja jest również próbą skonfrontowania dawnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. To właśnie krosna stały się podstawą do skonstruowania przez Josepha Jacquarda maszyny żakardowej, która stała się prototypem komputera. Wzornik oraz mapping i kasetony świetlne będące częściami projektu „Atencja” nawiązują do procesu ewolucji techniki. Do pracy na zautomatyzowanym krośnie żakardowym nawiązują odtwarzające się wiersz po wierszu, zapisane kodem, moduły wzorów. Ażurowe fronty kasetonów świetlnych odnoszą się do projektów na kratownicach, będących podstawą do wytkania pereborów, jak też kart perforowanych będących pierwowzorem pamięci w sterowaniu maszyną żakardową. Projekt wybiega również w przyszłość konfrontując sztukę ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja, dzięki technikom głębokiego uczenia maszynowego, tworzy nowe perebory na podstawie danych jej na wejściu istniejących wzorów.

Autorką prac przedstawionych na wystawie „ATENCJA/ROCZNIK WSI”, a także całej koncepcji ekspozycji jest Monika Trypuz, urodzona w 1981 roku w Chełmie. Warszawską Akademię Sztuk Pięknych ukończyła z wyróżnieniem rektorskim, uzyskując dyplom w dwóch specjalnościach: Grafika Warsztatowa (pod kierunkiem prof. Rafała Kochańskiego) oraz Ilustracja i Grafika Wydawnicza (pod kierunkiem prof. Błażeja Ostoi Lniskiego). Od 2005 roku magister Matematyki (KUL w Lublinie). Graficzka, ilustratorka współpracująca z wydawnictwami i instytucjami kultury. Jej aktywność artystyczna została określona jako dotycząca sztuki krytycznej i designu spekulatywnego. Ostatnie jej zainteresowania skupiły się wokół polskiej kultury ludowej i rękodzieła.

Wystawa Moniki Trypuz „ATENCJA/ROCZNIK WSI” w Muzeum Wsi Lubelskiej będzie prezentowana, w nowopowstałej przestrzeni wystawienniczej – na I piętrze ratusza z Głuska. Jest czynna do 15 listopada 2022 r. w następujących godzinach:

WRZESIEŃ (od 17.09.2022 r.)codziennie: w godz. 13:00-17:00

PAŹDZIERNIKcodziennie: w godz. 12:00-16:00

LISTOPAD (do 15.11.2022 r.)codziennie z wyjątkiem poniedziałków: w godz. 10:00-14:00

Muzeum zaprasza także na oprowadzanie kuratorskie. Opowieść o przedstawionych pracach będzie można usłyszeć od Moniki Trypuz w następujące dni:25 września, godz. 13:00,9 października, godz. 13:00,6 listopada, godz. 13:00.

Na oprowadzanie kuratorskie obowiązują limity miejsc. 

Patronem wystawy jest Radio Plus.