Zmiany w podatkach a świadczenia z ZUS

2021-12-23 8:27
Będzie strajk generalny w ZUS. Obejmie cały kraj
Autor: East News Będzie strajk generalny w ZUS. "Obejmie cały kraj"

Zmiany podatkowe, które wchodzą w życie w 2022 roku, wpłyną na wysokość świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 95 procent emerytów i rencistów od stycznia będzie otrzymywać wyższe świadczenia „na rękę”.

Nowy rok przyniesie zmiany dla wszystkich podatników. Roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł, czyli kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5100 zł rocznie. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek. To wszystko wpłynie na wysokość emerytur i rent netto, czyli faktycznych wypłat.

Zdecydowana większość świadczeniobiorców ZUS, bo około 95 procent, od stycznia będzie otrzymywać wyższe przelewy i przekazy pocztowe. Świadczenia wynoszące do około 483 złotych brutto nie zmienią się (brutto to kwota przed potrąceniem podatku i składki). Świadczenia w przybliżeniu od 484 zł do 4920 zł brutto od stycznia będą dawać wyższą wypłatę „na rękę” niż dotychczas. Na przykład osoba, która w grudniu 2021 roku pobierała emeryturę w wysokości 2088 zł „na rękę” (czyli 2500 zł brutto), w styczniu dostanie o 187 zł więcej. Dopiero w przypadku świadczeń wyższych niż około 4920 zł brutto obniżenie podatku nie zrekompensuje całej składki zdrowotnej, dlatego wypłata „na rękę” będzie niższa – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w Lublinie.

Na zmiany podatkowe szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które pobierają dwie emerytury z różnych źródeł, na przykład jedną z ZUS, drugą z KRUS. Każda instytucja obniża zaliczkę na podatek dochodowy z wypłacanego świadczenia we własnym zakresie. Jeśli przy obu emeryturach stosuje się co miesiąc kwotę zmniejszenia, to po zakończonym roku w urzędzie skarbowym powstanie niedopłata podatku, nawet do 5100 zł. Żeby jej uniknąć, „podwójny” emeryt może wystąpić do jednej z instytucji wypłacających mu świadczenie o to, by nie stosowała kwoty zmniejszającej podatek. W ZUS służy do tego formularz EPD-18. Wtedy odpowiednio wyższa zaliczka podatkowa będzie potrącana co miesiąc, za to po zakończeniu roku nie powstanie tak duża niedopłata w urzędzie skarbowym. Podobna sytuacja dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, powinna poinformować pracodawcę albo ZUS, by nie stosował kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie wynagrodzenia/renty rodzinnej.