ZUS: Wnioski o „żłobkowe” od 1 kwietnia

Żłobek
Autor: Getty images zdjęcie ilustracyjne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski można składać tylko przez internet. ZUS wypłaci dofinansowanie na konta placówek opiekujących się dziećmi.

O tzw. żłobkowe może wystąpić rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dochód rodziny nie ma znaczenia. Dofinansowanie przysługuje, gdy rodzic nie pobiera jednocześnie na to samo dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). RKO należy się na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Można za to korzystać ze żłobkowego na jedno dziecko i pobierać w tym czasie RKO na drugiego malucha. Jeśli rodzic pobrał na dziecko całe przysługujące mu RKO, to także otrzyma dopłatę do jego żłobka, ale po ukończeniu przez dziecko 3 roku życia.

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż faktyczna opłata za jego pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie nie trafi na konto rodzica. ZUS będzie przekazywał środki bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który zapewnia dziecku opiekę, czyli np. na konto gminy prowadzącej żłobek. Na tej podstawie instytucja obniży opłatę za pobyt dziecka w placówce – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.

Opłata za pobyt to kwota po uwzględnieniu wszystkich zniżek. Nie wlicza się do niej kosztów wyżywienia.

Wniosek o dofinansowanie rodzice będą mogli złożyć od 1 kwietnia, tylko przez internet: przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), rządowy portal Emp@tia albo swój bank (jeśli bank uruchomi taką usługę). Dane dziecka muszą być wpisane wcześniej przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do właściwego państwowego rejestru.

Jeżeli wniosek o żłobkowe wpłynie do ZUS do końca maja, to dofinansowanie będzie przysługiwało z wyrównaniem od stycznia tego roku (nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka) – dodaje M. Korba.

Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu rodzica w PUE ZUS. Wnioskodawca otrzyma wtedy powiadomienie SMS lub wiadomość e-mail o tym fakcie. Osobny wniosek o żłobkowe dla uchodźców z Ukrainy będzie dostępny w późniejszym terminie. Wniosek będzie w języku ukraińskim.