Zwiastowanie Pańskie – dniem życia

Maryja
Autor: Getty Images

W Kościele katolickim 25 marca obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia wspomina się przyjście archanioła Gabriela do Maryi, by zwiastować Jej, że za sprawą Ducha Świętego pocznie Syna Bożego.

Uroczystość Zwiastowania została wprowadzona w Kościele Wschodnim w V wieku. Na Zachodzie przyjęła za czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., zaś w Jerozolimie w I połowie VII w.

W tym dniu przywołujemy moment z życia Maryi, kiedy to usłyszała od Archanioła Gabriela informacje o tym, że została wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna, na Matkę Zbawiciela. To wydarzenie każdy z katolików upamiętnia w czasie codziennej modlitwy, kiedy powtarzamy słowa Pozdrowienia Anielskiego, czyli modlitwę Zdrowaś Mario, a także szczególnie w czasie modlitwy Anioł Pański – wyjaśnia ks. dr Krzysztof Podstawka, proboszcz parafii pw. Bł. P. J. Frassatiego w Lublinie.

Wierni obchodzą Tę uroczystość corocznie 25 marca, dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem.

Dzień Zwiastowania jest początkiem życia Jezusa w łonie Maryi. Jednak ciekawym jest także to, że badacze podkreślają związek pomiędzy dzisiejsza uroczystości, a kwietniem, kiedy to w naszym kalendarzu przypada dzień, który dla Żydów jest szczególnie ważny. Mowa o 14-tym dniu miesiąca Nisan czyli dzień Paschy, naszej Wielkanocy. I właśnie ostatnie dni marca w tradycji i kulturze chrześcijańskiej były najlepszym czasem do tego, aby wspomnieć moment Zwiastowania. Mowa zatem o początku życia, które przez mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa odnowiło cały świat i przyniosło zbawienie każdemu człowiekowi – dodaje ks. K. Podstawka.

W Polsce od 1998 r. tego dnia obchodzony jest także Dzień Świętości Życia, którego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

papieża Jana Pawła II. W encyklice "Evangelium vitae" ("Ewangelia Życia") z 1995 roku papież wskazał na konieczność "budzenia w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji".