Coraz bliżej nowej siedziby straży pożarnej w Olsztynie

2022-02-22 8:57 Rozalia Chudzik
Będzie nowa jednostka straży pożarnej.
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Nowa jednostka straży pożarnej w Olsztynie.

Nowa jednostka straży pożarnej w Olsztynie będzie miała ponad 1,5 mkw., dwie kondygnacje, pięć stanowisk garażowych, myjkę i kanał samochodowy. Na co dzień stacjonować będą tam dwa samochody ratowniczo - gaśnicze, oraz specjalistyczny podnośnik i samochód ratownictwa wysokościowego. A w systemie zmianowym służbę ma pełnić codziennie 8 strażaków.

- Pomysł na powstanie nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej zrodził się już 15 lat temu - mówi mł. bryg. Łukasz Jasiński Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie - Wtedy to rozpoczęły się pierwsze rozmowy dotyczące potrzeb i ustalanie wstępnej lokalizacji nowej strażnicy. Przez lata ten pomysł oczywiście ewaluował przyjmowane były różne formy i lokalizacje aby ostatecznie jego realizacja odbyła się przy ul. Witosa w Olsztynie, a dokładnie na działkach zlokalizowanych pomiędzy osiedlem bajkowym tj., ul. Jasia i Małgosi i osiedlem mieszkaniowym również przy ul. Witosa.

Lokalizacja miejsca nie jest przypadkowa analizy prowadzone przez wydział operacyjno-szkoleniowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie pokazują, że w obrębie osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki zamieszkuje według statystyk ok. 60 000 mieszkańców i jest to najbardziej urbanistycznie rozwijająca się część miasta. A nowo powstała jednostka będzie służyła nie tylko mieszkańcom Olsztyna ale również ościennym gminom położonym w południowej części powiatu olsztyńskiego czyli: gminie Purda, Stawiguda i Olsztynek . Dodatkowo umiejscowienie jednostki sprawi, że zastępy PSP w krótszym czasie będą mogły dotrzeć na obwodnicę Olsztyna i udzielić pomocy potencjalnym uczestnikom wypadków drogowych.

- Należy również zwrócić uwagę, że zdecydowanie skróci się czas dojazdu wozów bojowych do wszystkich zdarzeń w tym rejonie, a jak doskonale wiemy dojazd szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego w kierunku wyżej wymienionych osiedli jest bardzo utrudniony ze względu na liczbę pojazdów przemieszczających się po drogach Olsztyna - dodaje Jasiński - Lokalizacja nowej strażnicy w tym rejonie pozwoli na dotarcie do pożaru czy miejscowego zagrożenia w czasie krótszym niż 15 min, co niestety do tej pory nie zawsze było możliwe. Kolejnym bardzo istotnym argumentem jest posiadanie przez strażaków przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dzięki czemu nasi ratownicy będą mogli oprócz gaszenia pożarów nieść pomoc medyczną szczególnie tym osobom, które będą zamieszkiwały najbliżej nowej strażnicy. W chwili obecnej w naszych szeregach mamy  10 ratowników medycznych, a wszyscy pozostali funkcjonariusze mają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie kpp.

Działkę, na której stanie nowy budynek jednostka otrzymała w ubiegłym roku od Urzędu Miasta Olsztyna.

- Zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze - mówi Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - i dlatego cieszę się, że straż pożarna będzie w tym miejscu budowała kolejną siedzibę. Przekazaliśmy strażakom 60 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, a część pieniędzy które zaoszczędzono zgodziliśmy się przekazać na wykonanie prac budokanych i montażowych jednostki ratownoczo - gaśniczej przy Zientary – Malewskiej.

Budynek nowej jednostki nie będzie wyposażony w syreny alarmowe, a wyłącznie w wewnętrzy dźwiękowy system umożliwiają powiadamianie zespołów straży pożarnej o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.  Dzięki temu sam obiekt nie będzie generował hałasu i tym samym nie będzie uciążliwy dla lokalnych mieszkańców.

UM/Olsztyn