Ikona odzyskana po 30 latach

2021-12-22 14:15
Ikona Michała Archanioła
Autor: Marcin Szydłowski

Po ponad 30 latach do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wróciła ikona rosyjska z przedstawieniem Archanioła Michała skradziona z zamku w grudniu 1990 roku. Ikona datowana jest na II połowę XVI wieku.

Datowana na II poł XVI wieku i pochodząca z Rosji ikona w srebrnej ramie zdobionej w technice filigranu i emalii została skradziona z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez nieznanych sprawców w grudniu 1990 roku wraz z 28 innymi ikonami. W następstwie kradzieży obiekty zarejestrowano w krajowym wykazie zabytków skradzionych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W lipcu 2020 roku pracownik Wydział ds. Restytucji MKiDN rozpoznał skradzioną ikonę na dostępnej on-line ekspozycji w Muzeum Ikon w Recklinghausen. Kolekcję podarował miastu Recklinghausen w 2019 roku dr Reiner Zerlin. Latem 2020 roku kolekcja ta została zaprezentowana na wystawie czasowej w Kunsthalle w Recklinghausen.

Ikona Michała Archanioła
Autor: Marcin Szydłowski

Wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej tzw. systemu IMI, MKiDN zwróciło się w sprawie ikony do Ministerstwa Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii. W odpowiedzi strona niemiecka potwierdziła, że faktycznie jest to poszukiwane przez Polskę dzieło sztuki, a Muzeum Ikon w Recklinghausen wyraża gotowość zwrotu obiektu. Muzeum Warmii i Mazur potwierdziło autentyczność ikony  Archanioła Michała dzięki dokumentom i zdjęciom.  Po ponad 30 latach dzieło wróciło do Muzeum.

Na odnalezienie czekają pozostałe obiekty skradzione pod koniec 1990 roku z Olsztyna.

Listen to "Piotr Żuchowski - dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie" on Spreaker.