Nielegalna praca cudzoziemców pod lupą Straży Granicznej z Warmii i Mazur

Kontrole legalności zatrudnienia
Autor: W-M OSG

Od początku roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili ponad 1 100 cudzoziemców, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę niezgodnie z przepisami na terenie Warmii i Mazur.

 Obywatele Ukrainy stanowili największą grupę nielegalnie pracujących, bo aż 76%, następnie Gruzji 10% i Białorusi 6% i najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w powiecie olsztyńskim 25%.

- Branża budowlana zatrudniała nielegalnie 29% obcokrajowców, firmy pośredniczące w zatrudnianiu 18 %, gastronomia 16% i produkcja 14%. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej -  informuje mjr Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę prawie 94 tys. zł.

Kontrole legalności zatrudnienia
Autor: pixabay

Największe uchybienia stwierdzono w agencji pośrednictwa pracy z siedzibą w Olsztynie

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Cudzoziemców w W-MOSG zakończyli czynności kontrolne w tej firmie.

Sprawdzeniem objęto prawie 270 obcokrajowców. Strażnicy Graniczni wykazali, że pracodawca skierował 143 obywateli Ukrainy, 30 Białorusi, 6 Indonezji i 1 obywatela Uzbekistanu do nielegalnej pracy na terenie całego kraju.

Cudzoziemcy pracowali w firmach produkcyjnych bez wymaganych umów czy zezwoleń oraz na innych warunkach.

Właściciel złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 15 tys. zł.

W-M OSG

Listen to "Mirosława Aleksandrowicz - WM-OSG" on Spreaker.