PESEL dla uchodźców już od dwóch tygodni

2022-03-29 15:41 Rozalia Chudzik
PESEL dla uchodźców
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Od miesiąca trwa akcja nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy

Już w środę (30 marca) miną dwa tygodnie, odkąd uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o numery PESEL. W Olsztynie każdego dnia obsługiwanych jest kilkadziesiąt osób.

Jest dla wielu jedną z najbardziej niezbędnych formalności potrzebnych po przyjeździe do Polski. Dzięki wpisowi do systemu ewidencji ludności mogą uzyskać pomoc lekarza, znaleźć zatrudnienie czy ubiegać się o należne świadczenia.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni przyjmowania wniosków w Urzędzie Miasta Olsztyna zostało obsłużonych około 850 uchodźców z Ukrainy. Dziennie numer PESEL nadawany jest w stolicy Warmii i Mazur około 60 osobom.

- Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym urzędzie gminy - przypomina Beata Albert-Zalewska z olsztyńskiego magistratu.

Teraz w kolejce oczekuje ponad 450 kolejnych osób. Najwcześniejszy termin rezerwacji miejsca to czas po 14 kwietnia.

Jak wystąpić o PESEL? Należy wypełniony wniosek ze zdjęciem, jak do dowodu osobistego złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Przy składaniu wniosku, składający zostanie poproszony - w celu ustalenia tożsamości - o okazanie dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku braku dokumentu złoży specjalne oświadczenie. Fotografię bezpłatnie można zrobić w budynku urzędu miasta przy pl. Jana Pawła II 1.

W obiektach zorganizowanych w Olsztynie przebywa teraz ponad 530 uchodźców. Nie ma danych o liczbie osób, jakie znalazły schronienie w prywatnych domach.

UM/Olsztyn