Ratusz konsultuje OBO

2022-08-08 15:53 Rozalia Chudzik
Ratusz konsultuje OBO
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Konsultacje potrwają do 22 sierpnia

Trwają konsultacje dotyczące zasad Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 22 sierpnia można zgłaszać opinie dotyczące proponowanego dokumentu.

To kolejny etap przygotowywania zmian, jakie miałyby zajść na budżecie partycypacyjnym stolicy Warmii i Mazur. Byłyby stosowane już w najbliższym procesie przygotowywania pomysłów mieszkańców i głosowania nad nimi.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania warsztatowe oraz jedno, otwarte, poprzez Internet. Wydyskutowane podczas nich propozycje oraz wnioski pojawiające się w corocznych raportach ewaluacyjnych zostały wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu nowych zasad.

- Zmiany zasad OBO wymagają przyjęcia nowej uchwały, zatem wydyskutowane nowe rozwiązania trafią do projektu uchwały a następnie nowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miasta - mówi dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska.

Pełna treść zarządzenia, jak i uchwały znajduje się na Platformie Konsultacji Społecznych. Co ciekawe - klikając w określony fragment tekstu udostępniony w specjalnym formularzu, można bezpośrednio zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące właśnie tej części dokumentu.

Przypominamy - konsultacje w sprawie zmian w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim potrwają do 22 sierpnia.

UM/Olsztyn