Urząd Miasta bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnością

2022-05-04 15:32
Olsztyński ratusz bardziej dostęny
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Nowe udogodniania dla osób z niepełnosprawnością

Olsztyński ratusz z wprowadził nowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością. Interesanci ze szczególnymi potrzebami już mogą korzystać z urządzeń, których celem jest zapewnienie jak największej dostępności obsługi.

Dzięki udziałowi w specjalnym, partnerskim projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską urząd miasta rząd stał się właścicielem urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, nowoczesnej lupy elektronicznej oraz krzesła ewakuacyjnego. Łączna wartość tego potrzebnego wyposażenia to ponad 13 tys. zł.

- Wszystkie te usprawnienia są bardzo ważne dla naszych klientów ze szczególnymi potrzebami - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Systematycznie poprawiamy dostępność urzędu, aby poziom obsługi spełniał oczekiwania mieszkańców.

Przedsięwzięcie to nie tylko doposażenie jednostek samorządowych. Dzięki szkoleniom wyznaczeni pracownicy podnieśli swoje umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy o dostępności, jak również opracowana i wdrożona została procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt "Dostępność plus w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego" był skierowany do 23 samorządów z regionu. Jego łączna wartość to 862,7 tys. zł.

UM/Olsztyn