Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie zainaugurowało nowy rok formacyjny.

2021-10-01 9:20
Inauguracja nowego roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie
Autor: Katarzyna Sobotka Inauguracja nowego roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie

W sumie w seminarium formować się będzie 17 alumnów. Etap propedeutyczny rozpoczyna sześciu alumnów z diecezji warmińskiej i jeden z Elbląga.

Etap propedeutyczny rozpoczyna sześciu alumnów z diecezji warmińskiej i jeden z Elbląga. Łącznie, na wszystkich etapach, w Hosianum studiuje teraz 17 przyszłych duchownych, mówi ks. Hubert Tryk rektor warmińskiego seminarium: Bardzo nas cieszy, że rozpoczynamy nowy rok formacyjny z pokaźną grupką nowych osób w seminarium. Widzimy owoce mobilizacji całej archidiecezji, zwłaszcza poprzez modlitwę w intencji nowych powołań.

Od tego roku zmieniają się przepisy dotyczące poszczególnych szczebli formacji, zmienia się chociażby okres jej trwania, dodaje ks. Hubert Tryk: On się wydłuża, ponieważ wchodzi nowy etap, jest to rok propedeutyczny. Zmienia się także przebieg formacji. Do tej pory mówiliśmy, że kleryk jest na pierwszym, drugim czy piątym roku, teraz są to etapy. Pierwszy z nich to właśnie rok propedeutyczny, potem jest etap stawania się uczniem, kolejne dwa lata, potem jest etap naśladowania Chrystusa i ostatni etap pastoralny, etap związany z nabywaniem praktycznych doświadczeń jeśli chodzi o przyszłe duszpasterstwo. 

Na roku propedeutycznym formację rozpoczęło siedmiu kleryków. Najważniejsze na początku tej drogi jest rozeznanie, podkreślał metropolita warmiński abp Józef Górzyński: Powołanie to znacznie dłuższy proces niż tylko czas spędzony w seminarium, dlatego przede wszystkim zależy nam na dobrym rozeznaniu powołania. Jeśli chodzi o cechy, jakimi powinien charakteryzować się dobry kapłan, to główną jest miłość pasterska. Odczytujemy ją w postawie Jezusa, a uczeń musi się jej nauczyć, jeśli chce podjąć powierzone mu zadanie

Klerycy, którzy rozpoczęli formacje na roku propedeutycznym złożyło wczoraj uroczyste wyznanie wiary: Ścieżki Pana są niezbadane. Pojawiały się w moim życiu pewne znaki, myśli. Zwykła ludzka ciekawość też sprawiła, że tu jestem. To dopiero początek mojej drogi, jednak jestem spokojny, wiem, że wszystko będzie dobrze - mówi Michał Żyjewski.

W czasie inauguracji abp Józef Górzyński pobłogosławił Jana Hasiuka, alumna III roku, który po raz pierwszy nałożył sutannę, a także alumnów V roku, którzy rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia święceń. W tym roku formacyjnym nie ma diakonów, a to oznacza, że w przyszłym roku archidiecezja warmińska nie zyska nowych kapłanów.

Dom formacyjny kleryków roku propedeutycznego jest w Klebarku Wielkim.