Miasto montuje czujniki czadu

2017-12-15 10:12

Blisko 400 czujników czadu i gazu zamontowano w tym roku w lokalach komunalnych w Szczecinie.

Trafiają one przede wszystkim do mieszkań, w których są piece kaflowe i urządzenia gazowe.

Kontrola czujnika polega na cyklicznym pomiarze stężenia tlenku węgla w powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie oraz akustycznie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zaczadzenia. Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.