Wystarczy jeden przelew

2017-12-27 15:04

W nowym roku na przedsiębiorców czekają zmiany. Na kwotę wszystkich składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą wykonywać tylko jeden przelew.

Następnie to ZUS zajmie się podziałem pieniędzy pomiędzy poszczególne fundusze. Obecnie przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, kolejną na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od stycznia wykona tylko jeden przelew.