Bezpieczna droga do szkoły – straż miejska kontroluje otoczenie szkół

2015-08-20 18:14
Bezpieczna droga do szkoły
Autor: Straż Miejska

Pierwszy szkolny dzwonek już za kilkanaście dni, dlatego strażnicy miejscy sprawdzają, czy droga do szkoły będzie bezpieczna. Trwają kontrole otoczenia szkół oraz infrastruktury drogowej w ich pobliżu

Patrole szkolne straży miejskiej codziennie kontrolują otoczenie kolejnych placówek oświatowych, sprawdzając m.in. prawidłowość i czytelność oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan techniczny zastosowanych wygrodzeń uniemożliwiających bezpośrednie wtargnięcie dziecka na jezdnię, czy widoczność sygnalizacji świetlnej. W niektórych miejscach konieczne jest odnowienie znaków poziomych, tak aby pasy dla pieszych były bardziej widoczne, jak również wymiana lub odsłonięcie znaków pionowych. W kilku przypadkach stwierdziliśmy ubytki w zastosowanych barierkach ochronnych. Większość tych nieprawidłowości jest wynikiem codziennej eksploatacji lub też konsekwencją działania warunków atmosferycznych, powodujących np. korozję części metalowych. Zdarzają się też przypadki dewastacji znaków drogowych i infrastruktury – mówi str. Magdalena Bednarczyk z Referatu Szkolnego V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Strażnicy miejscy kontrolują również tereny szkół, zwracając m.in. uwagę na stan techniczny ogrodzenia oraz chodników i schodów prowadzących bezpośrednio do placówek, a także stan nawierzchni boiska i wykorzystywanego na jego terenie sprzętu oraz zastosowanych zabezpieczeń. Ubytki w płytach chodnikowych, uszkodzone ławki, zwisające konary drzew – są to oczywiście kwestie porządkowe, ale mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie obiektu – mówi st. insp. Włodzimierz Bachanek z Referatu Szkolnego V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Usterki nie są duże, więc powinny zostać w miarę szybko i sprawnie naprawione. W ostatnich dniach wakacji przeprowadzimy rekontrole, aby sprawdzić, czy wskazane przez nas nieprawidłowości zostały usunięte – dodaje. W przypadku stwierdzenia nawet drobnych nieprawidłowości funkcjonariusze kontaktują się z zarządcami terenów, przekazując informacje dotyczące stwierdzonych uchybień oraz zalecenia. Z pierwszym szkolnym dzwonkiem funkcjonariusze straży miejskiej będą również pomagać bezpiecznie dojść do szkoły uczniom przez najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół. We wrześniu ubiegłego roku stołeczna straż miejska objęła szczególnym nadzorem 57 przejść i skrzyżowań przy 49 placówkach oświatowych.

Kontrole szkół/Łukasz Borowicz