Kard. Kazimierz Nycz dokonał obrzędu obmycia nóg 12 starcom

2015-04-03 8:23
Kard. Kazimierz Nycz
Autor: Archidiecezja Warszawska

W Wielki Czwartek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz dokonał w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela obrzędu obmycia nóg 12 starcom oraz ucałował ich stopy. Przewodniczył też uroczystej mszy Wieczerzy Pańskiej.

Ksiądz infułat Jan Miazek w homilii nawiązującej do Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z uczniami podkreślił, że ustanowił on w tym dniu nowy obrzęd - obrzęd Eucharystii, "Każda msza święta przypomina nam Wieczernik, czyli ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Każda msza święta jest tajemnicą zbawczej ofiary Chrystusa" - mówił kaznodzieja. Dodał, że msza święta jest "centrum życia Kościoła i centrum życia każdego chrześcijanina, który poważnie traktuje swoją wiarę". Nawiązując do ewangelicznej sceny obmycia nóg apostołom przez Chrystusa, ks. Miazek podkreślił, że jest ona przykładem największej miłości Boga do ludzi. "Dzisiaj powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie jest nasze chrześcijaństwo, czy jest ono przepełnione duchem miłości do Boga i bliźnich" - dodał. Po mszy świętej Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony przez kard. Nycza do ciemnicy (kaplicy przechowania), w której adoracja potrwa przynajmniej do północy. Obrzęd obmycia stóp podczas mszy św. w Wielki Czwartek symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i realizację Chrystusowego testamentu "wzajemnej miłości". Zwyczaj ten nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Chrystusa, co - jak zapisał św. Jan - stało się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Wówczas - według ewangelisty - Jezus powiedział: "Dałem wam (...) przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem". Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna Triduum Paschalne, czyli Misterium Zbawcze Chrystusa, obchodzone dla upamiętnienia jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Według Ewangelii w Wielki Czwartek Jezus spożył z uczniami swoją Ostatnią Wieczerzę przed ukrzyżowaniem. W tym dniu Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa.