Klerycy już ze święceniami diakonatu

2018-12-10 8:32 Marta Komorowska
Klerycy już ze święceniami diakonatu
Autor: fot. Archidiecezja Warszawska

Otrzymali je alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Uroczystość była w minioną sobotę (08.12). Kto otrzymał święcenia?

W sumie święcenie przyjęło sześciu kleryków: Andrzej Piotr Kunicki, Albert Piotr Paszkowski, Markos Płońsko, Łukasz Marek Ręczek, Marek Jacek Ruciński oraz Augustyn Stanisław Sękowski. Święceń diakonatu udzielił im Metropolita Warszawski – Kardynał Kazimierz Nycz. Uroczysta Msza Święta była w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. To wszystko we wspomnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Klerycy złożyli przyrzeczenia: posłuszeństwa swojemu biskupowi oraz zachowania celibatu. Zobowiązali się także do odmawiania modlitwy brewiarzowej, czyli tak zwanej Liturgii Godzin. Diakonat w kościele katolickim jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Występuje obok prezbiteratu i episkopatu. Diakoni mogą służyć w kościele. Oznacza to, że mogą czytać Ewangelię, głosić kazania, a także przewodniczyć Chrztom Świętym, błogosławić śluby i udzielać Komunii Świętej. Ponadto mogą nosić chorym wiatyk i przewodniczyć pogrzebom. Podczas odprawiania liturgiii, diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię. Mają też szatę wierzchnią, czyli dalmatykę.