Kolejny etap budowy Trasy Świętkorzyskiej

2016-04-14 22:43 Marta Komorowska
Tunel w budowie
Autor: Urząd miasta

Przed inżynierami teraz jeden z najtrudniejszych etapów prac. Właśnie trwają przygotowania do „wsunięcia” tuneli pod nasypy kolejowe.

Trasa Świętokrzyska przekracza w trzech miejscach tory biegnące do Dworca Wschodniego. Zgodnie z planem, ruch kołowy będzie poprowadzony tunelami. Jeden z nich jest budowany nieopodal ul. Zabranieckiej, w rozkopanym nasypie kolejowym.

Betonowe konstrukcje tuneli są budowane obok nasypów a następnie, po wyłączeniu ruchu kolejowego i przygotowaniu przekopu w nasypie, wwiezione na docelowe miejsce za pomocą specjalistycznych wózków. Jeden z tych obiektów budowany jest przy ul. Kawęczyńskiej i Boruty, operację przewiezienia go na miejsce zaplanowano na przełomie maja i czerwca.

Trasa Świętokrzyska/Łukasz Borowicz