Praga-Południe z największym problemem przemocy w rodzinie

2022-04-14 8:23
przemoc
Autor: brak danych

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację jednej z warszawskich radnych. O liczbę tak zwanych "Niebieskich Kart" pytała Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej. Jak wyglądają dane?

"Niebieskie Karty" są zakładane rodzinom, w których zgłaszana była przemoc domowa. Czynności prowadzone są przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Zgodnie z danymi przekazanymi przez ratusz za ostatnie trzy lata najwięcej "Niebieskich Kart" zakładano rodzinom na Pradze Południe. W 2019 było ich 594, w 2020 – 531, a w ubiegłym roku – 501. Na drugim miejscu znalazło się Śródmieście. W tej dzielnicy założono w 2019 r. 308 kart, rok później 268, a w 2021 – 281. Trzecie miejsce pod względem przemocowych rodzin zajął Mokotów z 304 kartami w 2019 r., w 2020 było ich 293, a w 2021 – 255. Najspokojniejszą dzielnicą w całej Warszawie okazały się Włochy. Tam w odpowiedzi na zgłoszenia przemocy w rodzinach założono w 2019 r. 43 karty, w 2020 r. – 29, a w ubiegłym roku 41.

Z danych dotyczących liczby rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty" w 2021 roku wynika, że najczęściej wymienianą formą przemocy była przemoc psychiczna i emocjonalna. Na Pradze Południe, gdzie było najwięcej zgłoszeń, na przemoc psychiczną skarżono się w 486 przypadkach. Na przemoc fizyczną wskazywano na Pradze Południe w 357 przypadkach rodzin, którym założono "Niebieską Kartę". Najwięcej przypadków przemocy seksualnej odnotowano zaś podczas zakładania karty w ubiegłym roku na Mokotowie – 33 zgłoszenia. W Wesołej i na Pradze Północ nie było żadnego zgłoszenia przemocy seksualnej w rodzinie.