Rodziny ewakuowane z Donbasu rozpoczęły samodzielne życie w Polsce

2015-08-20 8:41
Infografika
Autor: MSW

Dzięki pomocy samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, udało się zapewnić prawie 200 osobom polskiego pochodzenia ewakuowanym z Donbasu mieszkania i pracę. Rodziny opuściły już ośrodki i rozpoczęły samodzielne życie w Polsce.

Od dnia przylotu w ośrodkach, w których zakwaterowano osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy, przebywała grupa pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz przedstawiciele wojewody. Po przylocie urzędnicy pomagali w przydziale miejsc w ośrodkach w Rybakach i w Łańsku. Zbierali również informacje na temat tego, jaka jest sytuacja formalno-prawna poszczególnych osób, jakie dokumenty posiadają. Osoby ewakuowane otrzymały zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia.

Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielali przybyłym osobom informacji na temat szczegółów procedur administracyjnych, które muszą zostać dopełnione, aby zalegalizować pobyt w Polsce. Nie wszystkie osoby, które przyjechały do Polski posługiwały się językiem polskim, dlatego było również zapewnione wsparcie tłumacza. Osoby ze wschodniej Ukrainy przez niemal trzy miesiące (od końca stycznia do początku kwietnia) intensywnie uczyły się języka polskiego. Część przybyłych w momencie przylotu do kraju posługiwała się językiem polskim, ale poziom jego znajomości był zróżnicowany. Dlatego zajęcia odbywały w kilkuosobowych grupach z podziałem na podstawie stopnia znajomości języka polskiego. Na kurs językowy składało się 180 godzin lekcyjnych, a zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Nauka zakończona była egzaminem. Wszystkie 131 osób zdało egzamin z języka polskiego.

Ewakuowani z Donbasu/Łukasz Borowicz