Są już wszystkie pozwolenia na przebudowę ulicy Chmielnej

2023-03-22 9:03
Wizualizacja przebudowy ulicy Chmielnej
Autor: Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie

Jak mówi ratusz - od realizacji przygotowanej koncepcji jest już tylko krok. Warszawa przygotowuje ogłoszenie przetargu na remont deptaka. Dzięki gruntownej modernizacji stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla pieszych.

Zarząd Terenów Publicznych przygotował projekt modernizacji ulicy, który zyskał przychylność mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dzięki wypracowanemu porozumieniu Chmielna zyska – już za kilkanaście miesięcy – nowy wygląd i funkcję zielonego deptaka obsadzonego drzewami i krzewami oraz wyposażonego w ławki.

Jak mówi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki: "W minionych latach panowała teoria, że zieleń i zabytki się wykluczają, są dla siebie wrogami. To był błąd. Dziś wprowadzanie drzew i krzewów w zespoły zabytkowe to oczywistość. Tak robimy na Mazowszu, tak będzie również na ulicy Chmielnej, która – po latach destrukcji – wymaga zieleni, która stanowi oprawę dla zabytków" Zaznaczył, że wpisy do rejestru nie zabraniają wprowadzania zieleni.

W ramach modernizacji Chmielnej wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy – kostkę betonową zastąpią płyty granitowe, ale wykorzystana zostanie dotychczasowa podbudowa. Wyremontowane zostaną elementy małej architektury: murki, donice z zielenią, ławki (przy kinie Atlantic i skwerze Bukinistów) oraz słupki. Łącznie na Chmielnej znajdą się 64 sztuki różnego rodzaju elementów: krzeseł miejskich, ławek i ław wielkoprzestrzennych. Na skwerku przy Kinie Atlantic powstanie mała fontanna.

Miasto zaplanowało nasadzenie 95 drzew na Chmielnej i – dodatkowo – 38 na Brackiej. A także 9,5 tysiąca krzewów i 8,5 tysiąca bylin. Lokalizacja drzew została dobrana tak, aby nie przesłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Na Chmielnej wyremontowane zostanie oświetlenie – stare latarnie zastąpią nowe ledowe. Uregulowana zostanie kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej. Dotyczy to głównie ruchu samochodów dostawczych oraz samochodów aktualnie blokujących połączenie z pasażem Wiecha.

Zarząd Terenów Publicznych przygotowuje obecnie przetarg na remont Chmielnej, który ogłoszony zostanie w kwietniu. Wykonawca zostanie wybrany do końca czerwca. Rozpoczęcie robót planowane jest najpóźniej w sierpniu, a zakończenie – w zależności od warunków zimowych, które mogłyby czasowo wstrzymać roboty, ale także w zależności od etapowania robót i konieczności utrzymania stałej komunikacji do posesji – maksymalnie do końca maja 2024 roku.