Są Kolejne pozwolenia wojewody dotyczące budowy metra na Bemowie

2022-09-08 7:14
Metro
Autor: fot. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Konstanty Radziwiłł wydał dwie decyzję dotyczące budowy odcinka II linii metra. Obejmują one wentylatornię wzdłuż ulicy Coopera oraz elementy stacji techniczno-postojowej na Karolinie. To końcowy odcinek podziemnej kolejki.

To już kolejne decyzje wojewody wydane dla zachodniego odcinka drugiej linii od szlaku ze stacją Bemowo do stacji techniczno-postojowej Karolin (Mory). Wojewoda zatwierdził projekt i zgodził się na budowę wentylatorni szlakowej wzdłuż ulicy Coopera wraz z elementami nadziemnymi i klatki schodowej oraz szybu ratowniczego. Projekt przewiduje budowę tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących, w tym przebudowę sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.

Kolejne pozwolenie dotyczy budowy przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie stacji techniczno-postojowej Karolin - obszar Bemowa i Mor w gminie Ożarów Mazowiecki. Wojewoda w ostatnich miesiącach zgodził się też na budowę trzech początkowych stacji zachodniego odcinka drugiej linii metra, czyli stacji Karolin, Chrzanów i Lazurowa. Brakuje jeszcze dwóch pozwoleń dotyczących bemowskiego odcinka metra.