Sukces Miejskiego Rzecznika Konsumentów

2014-05-05 19:14 j_kubiak

Sukcesem zakończył się trwający ponad 3 lata proces w postępowaniu grupowym, w którym Miejski Rzecznik Konsumentów występowała jako reprezentant 1247 konsumentów przeciwko mBank SA (dawniej BRE Bank SA). Był to pierwszy proces zbiorowy z udziałem rzecznika konsumentów.

Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3 lipca 2013 r. Sąd II instancji podzielił stanowisko Sądu Okręgowego i uznał odpowiedzialność Banku wobec konsumentów. Bank pobierał od konsumentów raty kredytu w oparciu o postanowienie umowne, które Sądy uznały za klauzulę niedozwoloną, niewiążącą członków grupy. Klauzula ta bowiem w sposób niejednoznaczny określała parametry zmienności oprocentowania kredytu, dawała Bankowi możliwość swobodnego, pozbawionego kontroli, ustalania wysokości rat. Ustalanie przez Bank wysokości odsetek ponad poziom określony w dniu zawarcia kontraktu nie miało umocowania w umowie, a zawyżanie rat spowodowało uszczerbek majątkowy po stronie konsumentów. - Takie działanie Banku sądy obu instancji uznały za niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumentów – mówi Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Przedstawiciel Banku zapowiedział kasację. Warszawiacy są coraz bardziej świadomymi swoich praw konsumentami. W tym procesie są wspomagani przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Jego podstawowym zadaniem jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji o obowiązujących regulacjach prawnych oraz możliwości ich wykorzystania. Na stronie www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z bogatym materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.