Tylko do końca marca można składać wnioski o eko-dotacje od miasta

2023-03-23 8:46
Polskie pieniądze
Autor: Pixabay Polskie pieniądze

Dofinansowanie można otrzymać na likwidację azbestu. Finansowana jest też tak zwana mała retencja. Ile pieniędzy można dostać i co trzeba zrobić?

Na wsparcie mogą liczy mieszkańcy, którzy chcą usunąć wyroby lub odpady zawierające azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Warszawiacy mogą liczyć na pokrycie nawet 100 procent poniesionych kosztów.

Dotację mogą otrzymać również mieszkańcy inwestujący w tak zwaną małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Tutaj maksymalne dofinansowanie sięga do 80 procent kosztów inwestycji, przy czym nie może przekroczyć 4 tysięcy złotych dla osób fizycznych oraz 10 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów. Wnioski o dotacje można składać tylko do końca tego miesiąca. Za datę złożenia dokumentu uznaje się datę jego wpłynięcia do stołecznego ratusza.