Zabytkowy budynek musi zostać zabezpieczony

2023-03-28 9:46
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Autor: Adrian Grycuk/Wikipedia

Konserwator wydał nakaz dla właściciela obiektu przy Górnośląskiej 22. To secesyjna kamienica. Niestety popada w ruinę.

Na ratunek ruszył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nakazał właścicielowi budynku przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Te działania mają zahamować postępujący proces degradacji zabytku. Obecny stan zachowania oraz stan techniczny kamienicy stanowi zagrożenie dla jej chronionych prawem wartości. Właściciel kamienicy odwołał się jednak od tej decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie, w rejestrze zabytków znajduje się od stycznia 1990 roku. Budynek wzniesiony został około 1900 roku Kamienicę wyróżnia bogato zdobiona elewacja frontowa. Głównymi elementami są liście kasztanowca i kwiat margerytki. Trzecie piętro zdobią główki kobiece, są też dwa okazałe pawie, nad skrajnymi oknami pierwszego piętra. Budynek został nieznacznie uszkodzony we wrześniu 1939 roku, ale przetrwał wojnę.