Złóż wniosek - dziś mija termin

2013-10-15 9:24 j_kubiak
portfel
Autor: Fot. www.sxc.hu

Dziś mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium artystycznego na 2014 rok. To grant dla wszystkich zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Warszawie.

Stypendia artystyczne to wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury w stolicy. Głównym zamierzeniem systemu stypendialnego jest pomoc w realizacji artystycznych projektów najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom nie reprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa regulamin przyznawania stypendiów. Wniosek należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy albo w jednym wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem telefonu: 22 44 30 358, 22 44 30 356, pisząc na adres stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl