200 zł do emerytury dla seniora? Trzeba złożyć specjalny wniosek

2022-12-19 8:04 Róża Perszon
Pieniądze
Autor: Pixabay.com/iStock

200 złotych do emerytury co miesiąc? To możliwe. Część osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych może liczyć od przyszłego roku na dodatkowe pieniądze. Jaki trzeba złożyć wniosek w tej sprawie?

Dodatkowe świadczenie ma objąć tylko niektóre grupy zawodowe i nie będzie wypłacane przez ZUS, ale przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 200 zł ekstra co miesiąc będą mogły otrzymać te osoby, które przez określony czas przed przejściem na emeryturę udzielały się w Ochotniczej Straży Pożarnej - Podaje businessinsider.com.pl. 

Analogicznie tzw. świadczenie ratownicze będzie też przysługiwało emerytowanym ratownikom górskim, działającym w formacjach GOPR i TOPR. Dzień Dobry TVP zaznacza, że warunkiem otrzymania świadczenia jest oczywiście wiek emerytalny - 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety) i służba w OSP przez okres 20 lat (kobiety), 25 lat (mężczyźni). Nie obowiązuje tu próg dochodowy, a świadczenie przysługuje do końca życia.

Świadczenie dla seniorów o dodatkowe 200 zł należy złożyć do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, a w przypadku byłych strażaków OSP do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej. We wniosku powinna znajdować się m.in. klauzula RODO, zaświadczenie trzech świadków, którzy mogliby potwierdzić udział w działaniach bądź akcjach ratowniczych (jedna z trzech osób musi pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w urzędzie zajmującym się administracją samorządową) oraz potwierdzenie wiarygodności oświadczeń świadków od Urzędu Gminy.

superbiz.se.pl podkreśla, że emeryci muszą wiedzieć, że wypłatą nie zajmuje się ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.