Będą kary za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o dodatek węglowy? Grozi nawet więzienie

2022-08-29 16:57
Węgiel
Autor: pixabay.com Węgiel

Coraz więcej informacji pojawia się o tym, że wnioski na dodatek węglowy może wypisywać w kilku egzemplarzach. W ten sposób można uzyskać więcej pieniędzy. Ta luka w przepisach ma się zmienić? Jakie grożą kary za składanie fałszywych oświadczeń w dodatku węglowym?

6000, 9000, a nawet 12 000 zł jednorazowej dopłaty do węgla na jedną nieruchomość zamiast 3000 zł? Tak, to możliwe! W obowiązującej obecnie ustawie z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym pojawia się luka, dzięki której w domu z jednym piecem jednorazowe dofinansowanie może być wypłacone przez gminę kilka razy - czytamy kronikatygodnia.pl.

Okazuje się jednak, że ustawodawcy najwyraźniej nie przewidzieli kreatywności osób wnioskujących o dodatkowe pieniądze. Wieść o "rozmnożeniu się" dodatku węglowego sprawiła, że wielu Polaków postanowiło wykorzystać lukę w przepisach. Dodatkowe wnioski składały nie tylko osoby mieszkające w domach wielorodzinnych, ale także małżeństwa, która zdecydowały się fikcyjną separację i rozdzielność majątkową.  

Jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy?

Jak podaje samorzad.infor.pl, zaskoczyła skala zjawiska składania kilku wniosków o dodatek węglowy spod jednego adresu. Dlatego prawnicy coraz częściej ostrzegają przed formułką z wniosku o dodatek węglowy: "Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)." I zwracają uwagę, że na tej podstawie złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o dodatek węglowy zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Niższa kara jest możliwa, jeżeli fałszywe oświadczenie zostało złożone w obawie przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy lub najbliższym mu osobom. To zupełnie nieprawdopodobna sytuacja, aby składający wniosek węglowy kłamał w nim bo bał się odpowiedzialności karnej.