Będzie więcej rezerwatów? Pierwszy efekt Ogólnopolskiej Narady o Lasach

2024-04-24 12:46
las
Autor: pixabay.com

Udało się zbudować platformę dialogu na Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach, to nie koniec, a początek całego procesu, który będzie trwać – powiedział wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała podczas zakończenia drugiego dnia Ogólnopolskiej Narady o Lasach która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Na zakończenie Ogólnopolskiej Narady o Lasach sekretarze wszystkich sześciu stolików podsumowali dyskusje. A jednym z już wypracowanych podczas rozmów efektów jest zgoda wszystkich stron na zwiększenie powierzchni rezerwatów o około 40 tysięcy hektarów. Teraz 751 rezerwatów w Polsce zajmuje powierzchnię to 69 tysięcy hektarów. Tematów podejmowanych w czasie rozmów leśników, społeczników, naukowców, przyrodników oraz przedstawicieli biznesu drzewnego było wiele.

"Pracujemy nad standardami tworzenia lasów społecznych, a Ogólnopolska Narada o Lasach wytyczyła nam kierunek, w którym będziemy kontynuować nasze działania. To nie koniec, tylko początek procesu, który będzie trwać"

– powiedział wiceminister klimatu i środowiska, Mikołaj Dorożała.

Wkrótce przygotowane zostanie podsumowanie Ogólnopolskiej Narady o Lasach, które pozwoli na przygotowanie dalszych działań związanych ze zmianami w sposobie zarządzania lasami i ich ochroną. 

"Udało się zbudować platformę dialogu na Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach, dlatego jeszcze w tym tygodniu zwrócę się z pismem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wycofanie wszystkich pozwów skierowanych przeciwko organizacjom ekologicznym i społecznym " – dodał wiceminister Mikołaj Dorożała.