Bezrobocie w Polsce wciąż jednym z najniższych w Unii Europejskiej

2024-04-05 11:20
bezrobocie
Autor: pixabay.com

2,9 proc. wyniosła w lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce – poinformował Eurostat. Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia – niższe odnotowano tylko w Czechach.

W lutym 2024 r. stopa bezrobocia – liczona według metodologii Eurostatu – w Unii Europejskiej wyniosła 6 proc., a w strefie euro – 6,5 proc. Szacowana liczba osób bezrobotnych wyniosła odpowiednio 13,25 mln w krajach UE oraz 11,1 mln w strefie euro.

Polska w unijnej czołówce krajów z najniższym bezrobociem

Jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce w lutym 2024 r. wyniosła 2,9 proc. – tyle samo co przed miesiącem, była jednak o 0,2 pkt proc. wyższa niż w lutym 2023 r.

Liczba bezrobotnych wyniosła natomiast 517 tys. wobec 523 tys. w styczniu tego roku. W porównaniu z lutym 2023 r. odnotowano jednak wzrost o ok. 43 tys. (z 474 tys.).

Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem niskiego poziomu bezrobocia. Na pierwszym miejscu z bezrobociem na poziomie 2,6 proc. znalazły się Czechy, a na trzecim – Słowenia ze stopą bezrobocia wynoszącą 3,1 proc.

GUS: stopa bezrobocia pod koniec ubiegłego roku wyniosła 5,1 proc.

Stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają również dane krajowe. Pod koniec marca 2024 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący bezrobocia w Polsce na koniec 2023 r.

I tak pod koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych wyniosła 788,2, tys. osób (w tym 414,9 tys. kobiet) i była niższa o 3 proc. niż w końcu grudnia roku poprzedniego.

Jak wskazał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,1 p. proc. niższa w porównaniu z końcem grudnia 2022 r.