Dodatek elektryczny 2022. Ile można dostać pieniędzy?

2022-11-29 22:15
Ulga na prąd: To ostatnie dni, by złożyć oświadczenie! Jak to zrobić?
Autor: pixabay.com Ulga na prąd: To ostatnie dni, by złożyć oświadczenie! Jak to zrobić?

W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą, która przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia. Ile wynosi? Dla kogo dodatek elektryczny? O dopłatę do prądu będą mogły ubiegać się osoby, które swoje gospodarstwa domowe ogrzewają za pomocą energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Sejm rozpatrzył poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z 2022 roku do określonych limitów rocznych zużycia.

Dodatek elektryczny 2022 otrzymają osoby, które do ogrzania swoich gospodarstw domowych używają energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła. Co dokładnie to znaczy? 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo jednoosobowe
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, ale pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące - gospodarstwo wieloosobowe

Jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o dodatek elektryczny powinien zostać uzupełniony o następujące dane:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • adres zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • PESEL,
 • typ gospodarstwa domowego (jednoosobowe czy wieloosobowe),
 • główne źródło ogrzewania (do wyboru: pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny),
 • seria i numer dokumentu tożsamości,
 • numer rachunku bankowego.

W przypadku gospodarstwa wieloosobowego należy również podać dane pozostałych domowników.

Jak podaje CIR, dodatek energetyczny 2022 będzie wynosić:

 • 1000 złotych
 • natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł