Dzień wagarowicza 2022 - policja zapowiada dodatkowe kontrole

2022-03-18 9:39 Róża Perszon
Dzień Wagarowicza 2022. Wielka akcja policji w poniedziałek 21 marca
Autor: Unsplash - Eliott Reyna Dzień Wagarowicza 2022. Wielka akcja policji w poniedziałek 21 marca

Już w najbliższy poniedziałek dzień wagarowicza i pierwszy dzień wiosny - 21 marca. Wielu uczniów z pewnością postanowi spędzić ten dzień na świeżym powietrzu, niż za murami szkoły. Policja ma to na uwadze i zapowiada wzmożone kontrole.

Długo wyczekiwany pierwszy dzień wiosny już w poniedziałek (21 marca). Przez dzieci i młodzież obchodzony jest w wyjątkowy sposób, bywa również, że poza terenem szkoły. Zgodnie z tradycją ten dzień określany jest również "dniem wagarowicza". Część uczniów, zamiast w szkole, woli uczcić go na "swój sposób". Policjanci tego dnia przeprowadzą działania prewencyjne o nazwie "Pierwszy dzień wiosny 2022".

Niestety zdarza się, że pozostając wtedy bez nadzoru i opieki dorosłych, niektóre z młodych osób rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych, piją alkohol, palą papierosy, sięgają po środki odurzające, śmiecą w miejscach przebywania, zakłócają porządek publiczny lub dopuszczają się wybryków chuligańskich. Ściągają na siebie kłopoty wchodząc w konflikt z prawem lub stają się ofiarami przestępstw. A wszystko przez źle pojęte „świętowanie dnia wagarowicza”.

- zapowiada policja. 

Funkcjonariusze w poniedziałek będą kontrolować skwery, parki, tereny przybrzeżne jezior, czyli miejsca w których lubi spotykać się młodzież. Będą ujawniać tzw. wagarowiczów, czyli tych uczniów, którzy przebywają poza szkołą w czasie trwania lekcji bez uzasadnionego powodu oraz sprawdzać stan trzeźwości legitymowanych osób. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć szczególnie osoby zakłócające ład i porządek, dopuszczające się wybryków chuligańskich.

Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol osobom małoletnim wbrew zakazowi.