E-Doręczenia. Minister cyfryzacji wydał komunikat

2023-06-09 7:14
komputer
Autor: pixabay.com

Minister cyfryzacji wydał komunikat, zgodnie z którym do 10 grudnia br. podmioty objęte ustawą muszą wdrożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Na czym system będzie polegał?

Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Obowiązek włączenia instytucji do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych oznacza, że od daty określonej w harmonogramie:

  • instytucja musi mieć adres do doręczeń elektronicznych (ADE) zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych (BAE)
  • korespondencja między zobowiązanymi podmiotami oraz obywatelami i innymi podmiotami musi odbywać się za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. 

Dlaczego warto?

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, dział w testach umożliwi zapoznanie się z całym procesem stosowania e-Doręczeń jeszcze przed wejściem w życie obowiązku. Przygotowane środowiska testowe pozwolą przeanalizować każdy etap procesu: od wnioskowania o adres po wysyłkę i odbiór konkretnych (testowych) wiadomości. Testy umożliwią także przeszkolenie osób obsługujących doręczenia elektroniczne w Państwa instytucji. Będą także okazją do przeglądu wewnętrznych instrukcji i procedur oraz ewentualnych zmian.

Korzyści z wdrożenia e-Doręczeń

Rejestrowane doręczenia elektroniczne zapewniają:

  • prawidłową, zweryfikowaną identyfikację nadawcy i odbiorcy przesyłki,
  • integralność przesyłki,
  • automatyczne generowanie prawnie ważnych dowodów nadania i doręczenia dokumentów elektronicznych,
  • skuteczną komunikację z obywatelami i firmami – niezależnie o tego, czy znajdują się pod swoim stałym adresem,
  • usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów, w efekcie prostszą obsługę kancelaryjną i jednolity nadzór nad obiegiem dokumentów.