GiS ostrzega! Chodzi o zakup mięsa

2024-06-04 11:22
MIęso
Autor: pixabay.com GIS zapowiada wzmożone kontrole na lokalnych targowiskach.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wykrycia Listeria monocytogenes w jednej partii suszonego wyrobu z mięsa wieprzowego.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii:

  • Nazwa produktu: Pečenica, 90 g, marki DOBRO
  • Numer partii: 24-00807
  • Data minimalnej trwałości: 03/08/2024
  • Producent: ŽITO d.o.o. Đakovština 3, Osijek, 31000 Chorwacja

Działania podjęte przez przedsiębiorcę i organy urzędowej kontroli:

  • Podmioty branży spożywczej w Polsce, które wprowadziły produkt do obrotu na rynku krajowym, rozpoczęły wycofywanie produktu.
  • Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

  • Nie należy spożywać produktu z partii wskazanej w komunikacie.
  • W przypadku wystąpienia objawów po spożyciu tego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej.