Matura 2023. Przemysław Czarnek ogłasza zmiany. Czego będą dotyczyć?

2023-02-24 13:24
Próbna matura 2023 z jęz. angielskiego. Jaki był temat wypracowania?
Autor: moinzon / CC0 / pixabay.com Próbna matura 2023 z jęz. angielskiego. Jaki był temat wypracowania?

Czarnek, minister edukacji i nauki zapowiedział wprowadzenie kolejnych zmian do egzaminu. Tym razem mają być dla uczniów miłą niespodzianką. Dotyczą m.in egzaminu ustnego z języka polskiego.

Matura 2023. Jak będzie wyglądała? 

Uczniowie zdający maturę w 2023 roku przystąpią do egzaminu w nowej formule będą musieli, podobnie jak to było w latach ubiegłych, obowiązkowo podejść do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu).

Gazeta krakowska wylicza najważniejsze zmiany w porównaniu do matur z poprzednich lat nastąpią w części podstawowej z języka polskiego:

  • Przede wszystkim wydłużony zostanie czas na napisanie egzaminu. Od tego roku uczniowie będą mieli aż 240 minut, czyli 4 godziny. Do tej pory czas na rozwiązanie zadań wynosił 170 minut.
  • Każdy ze zdających otrzyma dwa arkusze. Pierwszy z nich składać się będzie z części o nazwach „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki”. Z kolei w drugim arkuszu znajdziemy wypracowanie, w którym należy uwzględnić dwa utwory literackie (w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur) oraz dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, historyczne czy społeczne.

W czwartek (23 lutego) Przemysław Czarnek był gościem Bogdana Rymanowskiego w porannej audycji Gość Radia ZET. Mimo, że do matury zostały trochę ponad dwa miesiące zapowiedział, że we wtorek, 28 lutego, wraz z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcinem Smolikiem ogłosi kolejne zmiany na maturze 2023. Mają one dotyczyć egzaminów ustnych.

Ogłosimy przyjemną informację dla maturzystów dotyczącą zakresu materiału i skali trudności na egzaminach ustnych. Pójdzie w kierunku zmniejszenia liczby zadań, jawnych również i wyboru tych zadań