Nowe wzory wniosków o dopłaty do ogrzewania. Jakie są zmiany?

2022-10-12 14:00
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Gdzie można go złożyć we Wrocławiu? Komu przysługuje?
Autor: lukaszdylka, _Alicja_/pixabay.com Wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Gdzie można go złożyć we Wrocławiu? Komu przysługuje?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się nowy wzór wniosku o wypłatę dopłaty do źródeł ciepła wykorzystujących takie paliwo jak: pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG czy olej opałowy.

"Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, uwzględnia brak konieczności składania oświadczenia o uprzednim niezłożeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego"

- podano. 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wzór nowego wzoru dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła została uchwalona przez Sejm na początku września. Wprowadza ona m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG to 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.