Problemy z wakacjami kredytowymi. Banki nie chcą ich udzielać?

2022-08-05 17:00
Wakacje kredytowe
Autor: Towfiqu barbhuiya Wakacje kredytowe w Polsce

Problemy z wakacjami kredytowymi. Pomimo ostrzeżeń i groźbą kar, niektóre banki utrudniają skorzystanie z wakacji kredytowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał około 550 skarg na działania banków. Dowiesz się więcej z dalszej części artykułu.

Problemy z wakacjami kredytowymi. Nie wszystkie banki wywiązują się ze swoich zobowiązań. 

- Problem dotyczyły głównie problemów z elektronicznym składaniem wniosków, wymaganiem przez banki złożenia kilku odrębnych wniosków na zawieszenie każdej z rat, straszenia konsumentów negatywnym wpływem wakacji kredytowych na ocenę zdolności kredytowej czy utrudniania nadpłaty kredytów w przypadku zawieszenia rat - mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Czytaj także: Czy 14. emerytura będzie na stałe? Trwają prace nad ustawą

UOKIK zapewnia, że zbada każdą ze złożonych skarg. Jak mówi Chróstny, banki powinny ułatwić nam skorzystanie z wakacji kredytowych, na co UOKIK uczulał banki.

- Ich obowiązkiem jest umożliwienie klientowi złożenie jednego wniosku w zakresie wszystkich okresów objętych wakacjami.Niedopuszczalne jest stwierdzenie, że skorzystanie z wakacji kredytowych może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej - dodał.

Skorzystanie z wakacji kredytowych umożliwiła ustawa, która weszła w życie pod koniec lipca. Zgodnie z jej zapisami, możemy do końca 2023 roku zawiesić raty kredytu na 8 miesięcy.