Projekt nowelizacji ustawy pomocowej trafi do konsultacji

2024-04-03 15:38
dokument
Autor: pixabay.com

W piątek, 29 marca br. projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja ustawy przedłuża ochronę tymczasową dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzoną decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r., stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Ponadto jest realizacją zapowiedzi Rządu RP ze stycznia 2024 roku o konieczności przygotowania kompleksowej nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji uchodźców wojennych oraz uszczelnienia systemu udzielanego wsparcia.

- Zgodnie z projektem ustawy, pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat - podaje gov.pl

Propozycja zakłada, że zmiana statusu na pobyt czasowy będzie możliwa dla obywatela Ukrainy, który spełni następujące warunki: 

  • uzupełni i zaktualizuje wszystkie niezbędne dane w bazie PESEL UKR w organie gminy;
  • złoży elektroniczny wniosek do wojewody;
  • miał aktywny status UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku,
  • służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego.

Po pozytywnym przejściu procedury, osoba ta otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”.

Po wpisaniu do Wykazu Prac Legislacyjnych zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu projekt trafi do Sejmu.