Przyznano pierwsze odszkodowanie za powikłania poszczepienne. Kwota robi wrażenie

2022-03-28 14:09 Róża Perszon
szczepienia
Autor: pixabay.com

Od 12 lutego 2022 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 440 wniosków o świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ponad 15 proc. złożonych wniosków związanych jest z wystąpieniem reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu szczepionki. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o przyznaniu pierwszego odszkodowania za niepożądany odczyn poszczepienny! Ile wypłacono?

„Tak duże zainteresowanie ze strony pacjentów, mimo krótkiego czasu od wejścia w życie nowej regulacji, najlepiej dowodzi, że było to rozwiązanie oczekiwane i potrzebne. Tryb administracyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zapewnienie wsparcia finansowego pacjentom, którzy doznali szkody w związku ze szczepieniem czy – patrząc w przyszłość – udziałem w badaniach klinicznych lub procesem leczenia”

 – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Najwięcej wniosków napłynęło z województwa mazowieckiego (16,3 proc.), pomorskiego (11 proc.) i małopolskiego (10,6 proc.), najmniej – z podlaskiego (1,6 proc.). O świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych ubiegają się najczęściej osoby w grupie wiekowej 61-70 lat, najmniej wniosków dotyczy dzieci. 

„Pacjenci chętnie korzystają ze wzoru wniosku o przyznanie świadczenia, przygotowanego przez Rzecznika, co ułatwia sam proces składania wniosku i dalsze jego procedowanie. Jeśli wnioskodawca wskazuje na swoją trudną sytuację materialną i przedstawia dokumenty, które to potwierdzają, jest przez nas zwalniany z opłaty od wniosku” - wyjaśnia Tomasz Młynarski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta prowadzą postępowania, gromadząc dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosków, a jeśli wnioski są niekompletne – zwracają się o ich uzupełnienie. Sprawy opiniuje działający przy Rzeczniku Zespół ds. Świadczeń, w skład którego weszli doświadczeni lekarze specjaliści. Ich zadaniem jest stwierdzenie czy pacjent doznał działania niepożądanego, które zostało wymienione w charakterystyce danej szczepionki, co jest jednym z warunków przyznania świadczenia.

Jest pierwsze odszkodowanie za skutki uboczne po szczepieniu na COVID-19. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o wydaniu decyzji kończącej pierwsze z postępowań w tej sprawie. 45 tys. zł w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych otrzyma pacjent z województwa mazowieckiego, u którego zdiagnozowano zespół Guillain-Barré.

To bardzo rzadko występujące zaburzenie nerwów obwodowych, prowadzące do osłabienia lub porażenia mięśni, uwzględnione w charakterystyce szczepionek Vaccine Janssen oraz Vaxzevria. Opinia medyczna Zespołu do spraw Świadczeń działającego przy Rzeczniku potwierdziła, że 64-dniowy pobyt pacjenta w szpitalu wynikał z działania niepożądanego szczepionki – wyjaśnia cytowany  prez Wprost, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Wszystkie przeanalizowane wnioski dotyczą szczepień przeciw COVID-19, co odpowiada obecnemu zakresowi działania Funduszu (od przyszłego roku obejmie on również szczepienia obowiązkowe). Spośród złożonych wniosków 61,9 proc. dotyczy szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Vaxzevria (Astra Zeneca) -25,4 proc, Spikevax (Moderna) – 7 proc., a Janssen (Johnson & Johnson) - 5,7 proc.