Są wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Jest w nim dużo niespodzianek

2022-01-28 12:07
Spis powszechny
Autor: SHUTTERSTOCK Spis powszechny

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Liczba ludności Polski zmniejszyła się o około 330 tys. osób w porównaniu z 2011 r. Spis wykazał, że już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Stan i struktura ludności Polski

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci.

Obserwujemy duże zmiany w strukturze ludności – zaznaczył prezes GUS. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. do 60,0 proc. Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 proc. „Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat” – zwraca uwagę GUS.

Spis wykazał, że na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań, które były zlokalizowane w około 6,8 mln budynków. W porównaniu do 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, to jest o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys.

Szef GUS zapowiedział, że w okresie 2 lat nastąpi opracowywanie pogłębionych wyników na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym czy też w siatce kilometrowej.

Zwrócił uwagę, że metoda spisu była metodą mieszaną, a więc można było za pośrednictwem wywiadu telefonicznego, bezpośrednio, bądź samo spisać się wykorzystując nowoczesne technologie. – Wykorzystaliśmy 35 źródeł administracyjnych – dodał.